Zarząd Koła PZW nr 3 w Żarach, informuje i zaprasza
                                                                                    kolegów i koleżanki wędkarzy na zebranie

                                                                  SPRAWOZDAWCZE które odbędzie się w dniu 07.02.2016 r. o godz. 15.00 w

                                                                                                          fili DOMU KULTURY w KUNICACH

                                                                                           Drugi termin zebrania o godz.15.15

                                              PROSIMY O LICZNE PRZYBYCIE CZŁONKÓWNASZEGO KOŁA.                                         

 
                                                                                                                               Zarząd Koła PZW nr 3 w Żarach      

 
                                                                                                                       Dalej